PRIVACYVERKLARING
Versie 01.2020

Hoi sportieveling,

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anoek de Voogd Sport & Exercise. Jouw privacy vinden wij belangrijk en wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wij alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor deze betreffende doelen;
 • Als wij toestemming nodig hebben voor het verwerken van jouw persoonsgegevens deze uitdrukkelijk vragen;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn;
 • Wij alleen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen als dit echt noodzakelijk is;
 • Jij hieronder uitvoerig wordt geïnformeerd over alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

In deze privacyverklaring proberen wij zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn. Als je toch nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Dienstverlening

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als jij gebruik maakt van onze diensten, zoals:

 • Het volgen van personal training trajecten
 • Deelnemen aan een workshop
 • Nieuwsbrieven/mailings te ontvangen

Jouw persoonsgegevens worden daarbij gebruikt om onder andere jouw aanmelding(en) te verwerken, het personal training traject te doorlopen en om de (financiële) administratie te regelen. Wij zullen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met jou op te nemen over de afgenomen diensten en aanverwante dienstverlening. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een mail sturen over sluiting tijdens vakanties of een mail rondom nieuwe workshops.

*Als jij een personal training traject afneemt bij Anoek de Voogd Sport & Exercise dan kan je tevens gebruik maken van de diensten van Bootcamp for Every Body (Onderdeel van Anoek de Voogd Sport&Exercise). Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik maken van deze diensten verwijzen we je naar de privacyverklaring van Bootcamp for Everybody.

Grondslagen

Wij hebben de volgende grondslagen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

De persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en emailadres
 • Financiële gegevens (i.v.m. betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het is mogelijk dat je tijdens het personal training traject informatie met ons deelt over bijvoorbeeld een blessure of over jouw gewicht en lengte. Dit kan noodzakelijk zijn voor het personal training traject, aangezien we rekening moeten houden met jouw belastbaarheid en doelen. Een onderdeel van het traject is ook leefstijlcoaching en daarvoor kan het relevant zijn dat wij dit soort informatie weten. Wij gaan altijd vertrouwelijk met deze informatie om en zullen alleen informatie registeren in jouw persoonlijke dossier als dit noodzakelijk is voor het traject. Als wij het algemeen kunnen houden zullen wij dit altijd doen en informatie wordt verwijderd als je geen klant meer bent en wij verder geen wettelijke verplichtingen hebben om gegevens nog te moeten verwijderen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd dat je lid/deelnemer bent en daarna voor de financiële administratie maximaal 7 jaar, gelijk aan de bewaartermijn die wettelijk verplicht is voor ons.

Nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvang je regelmatig een email met nieuws over onder andere nieuwe gratis e-books en blogs en blijf je op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Anoek de Voogd Sport & Exercise.

Jouw emailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je zelf hebt aangegeven dit te willen. Deze gegevens worden bewaard totdat we een afmelding hebben ontvangen. Je kan op elk moment je afmelden door op de afmeldlink in de mail te klikken.

Download gratis e-book

Op onze website kan je gratis e-books aanvragen. Daarvoor hebben we jouw emailadres nodig, aangezien wij daar de download voor het e-book naartoe mailen. Jouw naam vragen we ook, zodat we onze mailings persoonlijk kunnen houden. Jouw gegevens worden daarna tijdig verwijderd als jij jezelf niet ook hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of voor mailings rondom workshops.

Contactaanvragen

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als jij via onze website of via de mail contact met ons opneemt. Om jouw vraag te kunnen beantwoorden is het namelijk noodzakelijk dat je enkele persoonsgegevens verstrekt:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Op de website kan je ook jouw gegevens, naam (optioneel) en emailadres, achterlaten om op de hoogte gebracht te worden van toekomstige workshops. Wij zullen jou dan mailen als de nieuwe startdatum bekend is.

Bewaartermijn

Wij bewaren het emailverkeer zolang noodzakelijk is voor onze dienstverlening of, in het geval dat je geen klant bent, totdat jouw vraag/verzoek naar tevredenheid is beantwoord.

Cookies

Anoek de Voogd Sport & Exercise maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device. Hieronder een overzicht van de cookies die worden gebruikt.

Functionele en technische cookies
Wij maken gebruik van functionele en technische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een juiste werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen.

Analytische cookies
Wij gebruiken deze cookies om het algemene gedrag op deze website te analyseren om daarmee de website te kunnen verbeteren. Alle instellingen zijn privacy vriendelijk ingesteld, ook bij Google Analytics. Zo wordt jouw IP-adres bijvoorbeeld niet opgeslagen.

Advertentie cookies
Wij maken gebruik van social media cookies (facebook pixel) om de effectiviteit van onze advertenties te kunnen meten.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op Facebook en Instagram. Deze buttons worden pas actief als jij erop klikt. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

YouTube cookies
De YouTube afspeellijsten op de website zijn privacyvriendelijk gemaakt. Dit betekent dat er geen cookies worden geplaatst als je die afspeellijsten bekijkt.

Let op: Je kan in je internetbrowser je voorkeuren op het gebied van cookies zelf doorvoeren.

Worden persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Anoek de Voogd Sport & Exercise verkoopt nooit persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen. Het kan wel voorkomen dat wij persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten
 • Je hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn

Mogelijke ontvangers

 • Administratiekantoor en bank/betaalsystemen
 • Clouddienstverlener
 • Hostingpartij
 • Email platform

Jouw persoonsgegevens worden daarbij niet buiten de EU gestuurd en wij zorgen dat met verwerkers de benodigde afspraken zijn gemaakt zodat jouw persoonsgegevens beschermd zijn. Anoek de Voogd Sport & Exercise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij zorgen dat persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. Hiervoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • Encryptie van data
 • Logische toegangscontrole op onze systemen, gebruikmakend van sterke wachtwoorden

Wat zijn jouw privacyrechten?

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken dan heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Als je ondanks het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kan je een inzageverzoek indienen.

 • Recht op rectificatie

Je kan aan ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Bijvoorbeeld als deze niet volledig of onjuist zijn.

 • Recht op verwijdering

Je kan ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Het is wel mogelijk dat wij bijvoorbeeld nog een wettelijke plicht hebben om jouw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen jou daar duidelijk over informeren en indien mogelijk de persoonsgegevens verwijderen.

 • Recht van bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Laat je ons dan wel weten waarom jij bezwaar maakt? Wij moeten kijken of dit bezwaar gegrond is. Verder kan je altijd bezwaar maken tegen direct marketing.

 • Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kan je ons verzoeken om persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, je denkt dat de persoonsgegevens niet volgens de privacyregels worden verwerkt, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar hebt gemaakt.

Een verzoek kan je indienen via het emailadres waarmee jij jezelf hebt aangemeld of een contactvraag hebt ingediend. Wij moeten namelijk zeker zijn van jouw identiteit.

Wij zullen in principe binnen een maand reageren op jouw verzoek. Als het verzoek complex is dan mogen we deze termijn verlengen. Als deze termijn verlengd wordt, stellen wij je daarvan tijdig op de hoogte.

Klacht indienen

Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een email sturen naar anoek@anoekdevoogd.nl. Daarnaast kan je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden of websites die door middel van links aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat derden op een juiste manier omgaan met jouw gegevens. Check daarom ook altijd de privacyverklaring van deze websites voordat je hiervan gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigen. Wij zullen ingrijpende wijzigingen aan leden/deelnemers doorgegeven.

Contactgegevens

Anoek de Voogd Sport & Exercise
Mail: anoek@anoekdevoogd.nl